Valwild en hoe er mee om te gaan

Een aanrijding met een in het wild levend dier:
Bel de Politie 0900-8844 (sla dit nummer op in uw telefoon)

Jaarlijks worden er in Noord Brabant ongeveer 1000 in het wild levende (grote) zoogdieren het slachtoffer van een verkeersongeval. Voornamelijk gaat het over reeën, een enkele keer wilde zwijnen of een hert. Ook dassen, vossen en marters worden regelmatig doodgereden. Bij een aanrijding met een in het wild levend dier wordt vaak de meldkamer van de politie gebeld, soms de meldkamer van de dierenambulance. Het zijn beschermde diersoorten die niet zomaar door iedereen mogen worden meegenomen. Daarom brengt de meldkamer een coördinator van de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen op de hoogte van de aanrijding. De coördinator van de SAMF zet de melding direct door naar een deskundige faunabeheerder. Deze faunabeheerder gaat ter plaatse en zorgt voor het aangereden dier. Hij beoordeelt een eventueel nog levend dier. Hij beslist dan of het dier nog goede levenskansen heeft. Hij beschikt over een speciale vergunning om het dier te mogen vervoeren, of wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat, het dier uit het lijden te verlossen.

Wanneer er een aanrijding heeft plaats gevonden waarbij het dier levend, maar vermoedelijk flink gewond is weggevlucht, kan hij een speciaal daarvoor getrainde hond naar de plaats van de aanrijding laten komen. De hond kan het gewonde dier opsporen waarmee wordt voorkomen dat het dier lange tijd lijdt en alsnog een ellendige dood sterft.

Wat moet u doen bij een aanrijding met een in het wild levend dier (ree, wild zwijn, hert, das, vos)?
- Bel direct de politie 0900-8844!
- Ook als het dier niet op de plaats blijft liggen.
- Geef de plaats van de aanrijding zo precies mogelijk door (hectometerpaaltje, huisnummer,
   tussen kruisende wegen.)
- Blijf wachten tot de politie of de faunabeheerder ter plaatse is.

Tips om een aanrijding te voorkomen.
- Matig uw snelheid in het bijzonder in de ochtend- en avondschemering en op
  wegen door een bosgebied.
- Bij een snelheid van 60 km per uur bent u in de gelegenheid nog tijdig te stoppen en kan een dier u 
  nog vaak ontwijken.
- Vaak volgen er nog meer dieren achter de eerste.
- Wijk niet uit, zeker niet als er bomen langs de weg staan.

Wat u niet moet doen?
- Rij niet door, u bent verplicht de aanrijding te melden en te wachten.
- Laat het dier met rust, eventueel kunt u het aan de kant van de weg leggen.
- Bel niet met de Dierenambulance maar met de politie. De Dierenambulance komt niet voor dood
  gereden of gewonde wilde dieren. In het wild levende dieren die gewond zijn kunnen zelden
  gerevalideerd worden.
- Neem het dier nooit mee, u bent strafbaar! Het zijn beschermde dieren en de Flora & Faunawet
  staat dit niet toe.  
  Alleen de opgeroepen faunabeheerder is bevoegd het dier te vervoeren.

Wie zijn wij?
De stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen heeft tot doel om in samenwerking met de politie en met behulp van deskundige lokale vrijwilligers, snel en adequaat hulp te kunnen bieden bij een aanrijding met in het wild levende dieren. Het werkgebied van de SAMF beslaat de gehele provincie Noord Brabant.
Daarbij ontfermt zij zich over het gewonde of dode dier en zorgen voor het vastleggen van het incident in een registratiesysteem.
Het verzamelen van gegevens over verkeersslachtoffers van in het wild levende dieren heeft tot doel beter inzicht te verkrijgen in frequentie en plaats van de aanrijdingen. Daardoor kunnen preventieve maatregelen genomen worden om in de toekomst mogelijke aanrijdingen, slachtoffers en schade te voorkomen.

Zie ook: http://www.fauna-aanrijding.nl/

STICHTING AFHANDELING & MONITORING FAUNA-AANRIJDINGEN
info@fauna-aanrijdingen.nl
KvK 57230994 ANBI erkend

Bron: Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingenDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.