Dierziekten


 • Wild zwijn
 •  Ree
   Haas
   Konijn
 • DWHC (Dutch Wildlife Health Centre)

 • Wild zwijn
  Varkenspest
  Mond- en klauwzeer
  Afrikaanse varkenspest


  DWHC (Dutch Wildlife Health Centre
  • DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) website

   • Missie
    De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis bij het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.

   • Taken
    Uit de missie volgen onder meer de navolgende taken:
    -Pathologisch onderzoek:
    Als er zich buitengewone sterfte voordoet onder in het wild levende dieren, verricht het DWHC gedegen pathologisch onderzoek op één of meer van de aangetroffen kadavers om mogelijke doodsoorzaken vast te stellen. Zo nodig wordt specialistisch vervolgonderzoek (zogenaamd incidenten¬onderzoek) uitgezet in het partnernetwerk.
    - Monitor- en surveillanceprogramma's:
    Het DWHC adviseert over het opzetten en coördineren van programma's om omvang en verloop van ziekten en infecties bij in het wild levende dieren te onderzoeken en volgen.
    - Onderzoeksprojecten:
    Het DWHC voert, in samenwerking met partners, onderzoeksprojecten uit die uit de voorgaande taken voortvloeien (vervolgonderzoek) en/of daar een meerwaarde aan geven.
    - Rapportage:
    Jaarlijks vindt rapportage plaats aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de status van ziekten bij wilde dieren.
    - Trainingen:
    Het DWHC geeft onderwijs aan studenten en trainingen aan zowel professionele als vrijwillige medewerkers van netwerkpartners over ziekte en gezondheid van wilde dieren en hoe daarmee om te gaan.

   • Contact
    In geval van onverwachte sterfte kunt u contact opnemen met het DWHC. U kunt dan overleggen met de contactpersoon van dienst over het laten ophalen voor onderzoek van het door u aangetroffen dier met afwijkingen of ziekte verschijnselen. Deze ophaaldienst van onze koerier wordt tijdens kantooruren afgehandeld.
    Buiten kantooruren en in het weekend staat dit telefoonnummer doorgeschakeld naar een mobiele diensttelefoon, uitsluitend voor noodgevallen!

    Spreekt u bij geen gehoor uw boodschap langzaam en duidelijk op de voicemail van de diensttelefoon in (voor de verstaanbaarheid) en vermeldt vooral uw telefoonnummer zodat wij u terug kunnen bellen.
    U kunt ook een email sturen dwhc@uu.nl of het meldingsformulier op deze pagina invullen.

    N.B.: Doordat dit toestel vaak staat doorgeschakeld naar een mobiele telefoon functioneert nummer herkenning niet, en beschikken wij dus niet over uw telefoonnummer om u op die manier terug te bellen!)


   Tel. 030-2537925030-2537925
   Email: dwhc@uu.nl  Dutch Wildlife Health Centre
   t.a.v. M.N. Buitelaar
   Androclus Kamer O.176
   Faculteit Diergeneeskunde,
   Universiteit Utrecht
   Postbus 80158
   3508 TD Utrecht

   Bron: DWHC  De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.